Pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám 2 druhy pojištění: Basic L3 za 15 Kč/os./den nebo Basic K3S za 28 Kč/os./den. Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 – 15 KČ/OS./DEN
předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení 3.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) 3.000.000 Kč
- repatriace pojištěného do celk. PČ
- repatriace tělesných ostatků do celk. PČ
- náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 60.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60.000 Kč
- zachraňovací náklady 500.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 60.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60.000 Kč
POJIŠTĚNÍ BASIC K3S – 28 KČ/OS./DEN
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje:
pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ 15.000 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu (PČ) 150.000 Kč
- pojištění trvalých následků úrazu (PČ) 300.000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby (PČ) 1.000.000 Kč
-úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
- pojištění zavazadel (PČ) 15.000 Kč

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Jako novinku Vám doporučujeme pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Po dobu pojištění můžete na Vaši dovolené využít non – stop tísňovou linku právníka. Jako příklad využití této pojistky uvádíme: v Alpách se při lyžování srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění Vás obou. Následně obdržíte předvolání k soudu pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u jednání nutná.
Jednotná sazba pro dospělou osobu pro 1-11 dní je 180 Kč/os.
Jednotná sazba pro rodinu (skupina maximálně 2 dospělých a maximálně 3 dětí bez ohledu na rodinné vztahy) pro 1-11 dní je 380 Kč/rodina.

Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cesto Pokud jste si fakultativně nedoplatili v CK pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme, abyste si tento druh pojištění sjednali v ČR buď přímo u  prodejce zájezdů nebo individuálně u jakékoliv pojišťovny.  Delegátka Vám bude nápomocna řešit Vaše případné zdravotní komplikace. Při návštěvě lékaře musíte mít sebou pas, pojišťovací kartu a peníze. Eventuální výdaje můžete po návratu do ČR uplatňovat u pojišťovny, kde jste si sjednali pojištění na cestu, a to po předložení dokladu o zaplacení. Nezapomeňte si vzít léky, které dlouhodobě užíváte, vyhnete se tak případným komplikacím a kartičku pojišťovny „Evropský průkaz zdravotního pojištění“, u které jste pojištěni v ČR (např. VZP).

Novinky

23. 1. 2015 - FIRST MINUTE sleva ve výši 10 % je odečtena z celkové ceny zájezdu při uzavření cestovní smlouvy a zaplacení zálohy 1 000 Kč do 28. 02. 2015!

21. 1. 2015 - Stránky postupně zaplňujeme ceníky pro sezónu 2015 a chystáme první FIRST MINUTE ceny!

14. 12. 2014 - Vydali jsme nový katalog LÉTO 2015!

Katalog LÉTO 2014