Kulturní dědictví Vodic

Život v této oblasti  se rozvíjel nepřetržitě od doby železné díky plodným polím a dostatku vody, pěstovaly se zde olivy  a vinná réva. Vedla tudy římská obchodní cesta, kolem níž vznikaly nové a nové osady.

První zmínky o městě Vodice najdeme na  začátku 16. století. V době bojů proti Turkům bylo město opásáno hradbami s třemi věžemi. Při východním vstupu do města se dochovala turecká celnice, v níž je dnes umístěna městská knihovna.

V centru města stojí tříposchoďová Čorićova věž (Čorićev nebo Čarićev toranj) z roku 1646, která nebyla součástí protitureckého opevnění, ale vystavěla ji bohatá šibenická rodina Fondů jakžto svůj letohrádek. Nyní dvůr v létě slouží jako kino.

Na západním okraji města stojí gotický kostel sv. Kříže se hřbitovem. Tento jednoduchý gotický kostel byl postaven v roce 1402 a  je typickým příkladem venkovské sakrální architektury.

Náměstí Vodic vévodí barokní farní kostel sv. Kříže(Crkva sv. Križa) se zvonicí z poloviny 18. Století, který vystavěl slavný mistr dalmatského baroka mistr Ivan Skok.

Na nedalekém kopci Okit stojí kostel Matky Boží Karmelské (Gospa od Karmela), původně ze 17. století, který je znovu vystavěn po srbské agresi v 90. letech 20. století. Od úpatí vede na vrch křížová cesta se 14 kapličkami.

Vodice byly jedinečné tím, že vyvážely pitnou vodu a to až do konce 19. století. Dnes jsou na hlavním náměstí uchovány dvě studny jako vzpomínka na tradici a staré zvyky. Z horní studny (blíže k farnímu kostelu)  bývala čerpána pitná voda a méně kvalitní voda z dolní studny bývala využívána k praní prádla a jiným domácím potřeby ..

V okolí Vodice patří k nejznámějším archeologickým lokalitám např.: Šabin brdo, Gradina Dragišić, Rakitnica, Rimska ograđenica, Prižba.

Novinky

23. 1. 2015 - FIRST MINUTE sleva ve výši 10 % je odečtena z celkové ceny zájezdu při uzavření cestovní smlouvy a zaplacení zálohy 1 000 Kč do 28. 02. 2015!

21. 1. 2015 - Stránky postupně zaplňujeme ceníky pro sezónu 2015 a chystáme první FIRST MINUTE ceny!

14. 12. 2014 - Vydali jsme nový katalog LÉTO 2015!

Katalog LÉTO 2014